©
Teutoburger Wald, Nähe Horn-Bad Meinberg, Lippischer Velmerstot, © Tourismus NRW e.V.

Ag­ger­talsper­re bei Gum­mers­bach


Ma­le­ri­sche Land­schaft im Ber­gi­schen Land